MYSTERY DINER - TAJNÝ ZÁKAZNÍK


Proč Mystery diner - tajný zákazník?

Získáte detailní popis z návštěvy od tajného zákazníka ve Vašem podniku a získáte tak jedinou možnou profesionální nestrannou zpětnou vazbu.Kdo je tajný zákazník a co je jeho účelem?

Tajný zákazník je profesionál v oboru, který se nijak neliší, nikdo jej nerozpozná, má stejné potřeby, stejné dotazy, vyžaduje stejnou pozornost jako běžný zákazník, s tím rozdílem, že pracuje pro Vás a pečlivě zaznamenává každý detail návštěvy. Účelem tajného nákupu a tajného zákazníka je sběr informací týkajících se samotného nákupu, odborné a nezaujaté posouzení kondice a kvality poskytovaných služeb, pokrmů apod. Dále vstřícnosti, odbornosti a profesionality personálu, zhodnocení prostředí a celkového zážitku..


Jak to funguje:?

První fáze spolupráce je zaměřena na formulaci Vašich představ o fungování Vašeho businessu, stanovení cílů a nastavení standardů, které považujete za klíčové, a které budou předmětem hodnocení. 

Na základě nich vytvoříme záznamový arch, který bude poté hlavním nástrojem při celkové realizaci projektu. 

Poté provedeme tzv. vstupní audit, abychom zjistili, do jaké míry Vaši zaměstnanci splňují Vaše očekávání, bez toho aniž by věděli, že jejich práce je předmětem podrobné analýzy.

Zda personál tajného hosta uvítá a jakým způsobem. Hodnotíme upravenost personálu, sledujeme jakým způsobem vystupují i k ostatním hostům a jak celkově vytváří atmosféru podniku. Do záznamu zapisujeme i čistotu a kulturu stolování. Zajímá nás servis nápojů, sledujeme kondici všeho co je nám servírováno na stůl. Dbáme na co největší poskytnutí informací proto hodnotíme systém práce personálu, stav výdejních míst, čistotu toalet.. Ochotu personálu.


Zaměříme se i na podporu prodeje:

Nejenom kvalita služeb, ale i umění prodeje Vašich zaměstnanců Vám pomůže získat konkurenční výhodu.


Up-selling a cross-selling
Obě tyto aktivity mají stejný cíl. Navýšit výslednou objednávku zákazníka. V případě up-selling se jedná o prodejní techniku, kde se prodejce (číšník/servírka/zaměstnanec recepce a rezervací) snaží nabídnout zákazníkovi kvalitativně lepší a zároveň dražší položky z menu, zatímco cross-selling je založen na doplňkovém prodeji. Tedy objedná-li si zákazník dezert, měla by mu být automaticky nabídnuta káva nebo dobrý koňak apod. Pochopitelně ne každý si objedná vše, co je mu doplňkově nabídnuto. Ovšem samotná nabídka a technika sugestyvního podání, zvyšuje pravděpodobnou úspěšnost navýšení objednávky.Report:

Detailně a do 72 hodin zpracujeme záznamový arch včetně případných základních návrhů ideálního stavu. V závislosti na Vašich potřebách jsme schopni pořizovat i audio-nahrávky, které samozřejmě detailně popisují průběh celé návštěvy a slouží jako nástroj zpětné vazby i nám. V případě používání audio-nahrávek je ovšem nutné doplnit pracovní smlouvy Vašich zaměstnanců v tom smyslu, že mohou být během výkonu své práce monitorováni. 

Základním důkazem o provedeném mystery shoppingu je účtenka nebo hotelový účet, které jsou v naskenované podobě nedílnou součástí reportu.

V případě zájmu klienta následně implementujeme ideální nastavení, zajistíme školení personálu. V dohodnutém termínu poté provedeme kontrolní shopping.Ceník služby:

1* návštěva tajného zákazníka ve Vašem podniku a report dle dohodnutého záznamového archu a scénáře:
1490,- Kč + proplacení konzumace, čerpání služeb
V případě cesty za klientem více jako 50 km je účtováno cestovné ve výši 8Kč/1Km.

Cena je smluvní včetně dph.


Věříme, že naše služby vám pomohou analyzovat stav Vašeho podniku a pomohou vám případně provést ty správné změny a nastavit taková pravidla, která povedou k absolutní spokojenosti Vašich zákazníků a budování Vašeho dobrého jména.